Takker for seg og vi takker tilbake!

13.3.2024 ble en minnerik og historisk dag. Svein Christoffersen, Marry Næss, Per Ole Ruud og Gunn Ruud har lenge vært engasjert på Solbukta igjennom Støttegruppa. Sammen har vi vært med på å samle inn langt over 1 million kroner i rene gaveinntekter til Solbukta; gitt av enkeltpersoner! Det har vært flere med og hjulpet støttegruppa, blant disse nevnes de to utenom styret som er med på bildet: Liv Christoffersen (festkomitèen) og Sten Næss som har vært revisor for støttegruppa de siste årene.

På Støttegruppas årsmøte 13. mars `24 takket de for seg, som varslet. Alle gikk av og det blir igjen et generasjonsskifte på Solbuktas frivillge arena. Vi er enormt takknemlige for hva denne gjengen har gitt og utrettet i sin tjeneste! Og fortvil ikke: de forlater ikke et synkende skip! Det er med stor glede at vi kan fortelle at Solbuktas pensjonerte bestyrer; Steinar Gulbrandsen har påtatt seg å føre denne arven og tradisjonen videre. Steinar blir leder for den nye støttegruppa på Solbukta. Støttegruppa vil kanskje få en litt annen struktur nå, enn før. Men den vil leve videre, som vi syns er det viktigste.

De som har mottatt det tradisjonelle «brevet i posten» vil fortsatt motta dette. Samtidig oppfordrer vi alle som har e-post til å gå over til dette (meld inn endring), både av miljø-hensyn og fordi frimerker har blitt kostbart.

Når dette er sagt, så vil vi på Solbukta si at støttegruppa har nok vært langt større i antall enn menneskene på bildet i denne nyhetssaken. Vi har hatt og har mange mennesker som gir gaver, og enda viktigere: gir igjennom forbønn for hele Solbukta. Dèt setter vi stor pris på og håper dere alle fortsetter i den tjenesten.

TAKK til alle som nå har gått av i den gamle støttegruppa, og TAKK til de som nå forhåpentligvis blir med Steinar i å drifte den nye støttegruppa!