Brev fra Støttegruppa

Spør deg: Vil du bli SOLBUKTA-venn?

Støttegruppa for Solbukta er en vennegruppe som ønsker å støtte Solbukta i forbønn, samt med innsamlede midler bidra til å vedlikeholde og utvikle stedet. Mange har gode minner fra Solbukta. De ligger der som en skatt i livet. Evangeliet, budskapet om Jesus Guds sønn har vært og er det bærende for arbeidet på Solbukta. Vi tror Gud fortsatt vil bruke Solbukta som et redskap for å vinne barn, unge og eldre for sitt rike. 

Solbukta er gjennom mange år utviklet for å møte dagens behov for standard. Offentlige myndigheter fører tilsyn med virksomheter som gir tilbud til allmenheten. Mange ildsjeler har bidratt med dugnad og gaver. Av og til er det som skal gjøres av en slik karakter at fagfolk må leies inn. Støttegruppa har siden starten i 1989 bidratt med betydelige midler til dette. Støttegruppa har mange Solbuktavenner i dag. Vi ønsker at flere vil støtte arbeidet med forbønn. Fire ganger i året sendes det ut informasjonsbrev hvor det følger med giro som minner om anledningen til å bidra med penger.

 

Solbuktavenn kan du bli ved å ringe eller sende e-post til:

Leder: Svein Christoffersen, mobil 906 25 935, e-post 567svein@gmail.com

Kasserer: Per Ole Ruud, mobil 917 42 695, e-post peroleruud@yahoo.no