DAGLIG LEDER:           Morten Gjerløw Larsen (908 26110)  mlarsen@nlm.no

KJØKKENLEDER:         Daiva Paulauskiene (968 38 267)  dpaulauskiene@nlm.no

RENHOLDSLEDER:     Ania Czaplicka (463 42 906) 

KJØKKENMEDARB.    Inga Olsen Haakonsen (400 91 189)

KJØKKENMEDARB.    Grete Mauritzen (413 32 492) 

VAKTMESTER:             Terje Humlekjær (981 84 645) 

LEIRSKOLE:                    (69 33 11 68)  leirskole@solbukta.no

LEIRSKOLELÆRER:   Tore Heie (905 82 819)  heto@fredrikstad.kommune.no 

BESTILLING:                   (69 33 11 68)  booking@solbukta.no

ADMINISTRASJON:    (69 33 11 68)  post@solbukta.no