ADMINISTRASJON:     69 33 11 68  post@solbukta.no

DAGLIG LEDER:           Morten Gjerløw Larsen (90826110)  mlarsen@nlm.no

KJØKKENLEDER:         Daiva Paulauskiene dpaulauskiene@nlm.no

RENHOLDSLEDER:     Ania Czaplicka aczaplicka@nlm.no

KJØKKENMEDARB.     Elwira Kosim ekosim@nlm.no

VAKTMESTER:             Terje Humlekjær (98184645) thumlekjar@nlm.no

KIOSK/SERVERING:  Alexander Farmann (97125654) alexander@solbukta.no

IT/Teknikk/verneombud:  Sander Thoresen sander@solbukta.no

LEIRSKOLE:                 (69 33 11 68)  leirskole@solbukta.no

LEIRSKOLELÆRER:   Bård Gunnar Pedersen bgpe@fredrikstad.kommune.no