Spiren er en misjonsforening som ble startet i 1962.

Bildet er fra Spirens 25 års jubileum i 1987. Fotograf: Helge Solheim

Spiren har i mange år har arbeidet gjennom julemesse og nå Solbukta i fokus. Dette er en liten gruppe med kvinner som gjør en stor innsats for leirstedet. Spiren har møter en gang i måneden.