iFellesskap & bibellesning

Her kan du finne informasjon om fellesskap og bibellesning på Solbukta..

NB! Hver tirsdag kl. 2100-2145 er det samling i kjellerstua på Solbukta. Vi samles til bibellesing og bønn.

Vi ønsker å lese Bibelen regelmessig, i fellesskap og kontinuerlig (RIK).

INN I BIBELEN – UT I LIVET!

Vi ønsker deg velkommen én eller flere kvelder! Velkommen 20. jan. til bibelundervisning om det kristne fellesskapet! Hvordan henger vårt forhold til Gud og vårt forhold til andre kristne sammen? Sven Arne spør: Hvordan kan vi gjenoppdage hvem vi er og bety en forskjell i denne verden? – Den 17. feb. samler vi oss om: Hvordan kan vi forstå alle de merkelige reglene og påbudene i Det gamle testamentet? Hva med alle krigene som skildres? – Den 20. april lar vi Frode lede oss i Filipperbrevet: Hvordan kan et brev skrevet fra ei fengselscelle vise oss veien til en slitesterk glede midt i en vanskelig hverdag?

 

Mandag 20. januar:
Det kristne fellesskapet  – vanskelig, vakkert og viktig ved forkynner og tidligere lærer Aud Elin Hoaas.
Hvordan bety en forskjell i verden? ved teolog og fellesskapsutvikler Sven Arne Lundeby

Mandag 17. februar:
Det gamle testamentet   – hva er greia? ved dosent og tidligere rektor Egil Sjaastad.

Mandag 20. april:
Glede i hverdagen –  møte med Filipperbrevet ved teolog og forkynner Frode Granerud 

 

Påmelding Solbukta:

69 33 11 68 eller booking@solbukta.no
Kursavgift kr 200 per kveld eller kr 500 for alle tre kveldene (inkl. kveldsmat)

 

Deltar du uten kveldsmat, betaler du kr 100,- og trenger ikke melde deg på.
VIPPS til Solbukta slik:

1. Finn VIPPS på telefonen og trykk Kjøp og Betal

2. Søk opp Solbukta eller skriv inn nr 109367

3. Trykk Restaurant/Overnatting

4. Trykk Seminaravgift Bibelkveld og Mat Bibelkveld dersom du ønsker kveldsmat. Dersom du ikke har VIPPS, kan du betale kontant eller med kort ved ankomst.

 

Bibelen tar livet på alvor. Derfor ønsker vi å lese, lytte til og samtale om livets erfaringer med en åpen bibel! Alle trenger vi konkret bibelkunnskap for å kunne møte utfordringene i et flerkulturelt samfunn, hvor respekt for at noe er hellig og verdifullt for mennesker er svekket.

Samlingen starter med kveldsmat og fortsetter med undervisning og samtale. 
Kursavgift (inkl. kveldsmat) kr 200,- pr. kveld eller kr 500,- for alle tre.
Deltar du uten kveldmat, betaler du kr 100,- og trenger ikke å melde deg på.
Kvelden avsluttes kl. 2100.

 

Påmelding Solbukta              

På mail til booking@solbukta.no eller tlf 69 33 11 68 
Betaling med kort på kursdagen (Ikke betal til bankkonto på forhånd)