Covid-19

Solbukta forbeholder seg retten til å avlyse arrangementer inntil 24. timer før arrangementstart, som følge av situasjonen vedrørende Covid-19, og øvrige tilfeller som sorterer under reglene for force majure. 

Avtalen:

Disse betingelsene gjelder for alt salg av billetter på solbukta.no. Salgsbetingelsene utgjør sammen med bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Salgsbetingelsene gjelder ved salg til Norge. Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpslovenangrerettlovenmarkedsføringslovenpersonopplysningsloven, og kredittkjøpsloven. Det vises til nevnte lover for mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.

Partene

Selger er

Solbukta Ungdomssenter
Adresse: Solbuktaveien 33, 1622 Gressvik
E-post: post@solbukta.no
Telefonnummer: 69331168
Organisasjonsnummer: 975006948

og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Priser og betaling

Kjøpesummen skal forhåndsbetales med bank- eller kredittkort via Stripe eller VIPPS. Ved betaling med kort, blir kortet belastet ved bestilling.

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader.

For enkelte typer rabatterte billetter, for eksempel studentrabatt, kan bevis kreves ved innslipp. Dersom du har spørsmål om pris og hvilke vilkår som gjelder for ulike rabatterte priser kan du ta kontakt.

Om bestilling (påmelding)

For kjøper er bestillingen (påmeldingen) bindende og vilkårene akseptert når påmeldingen er utført og når bestillingen er registrert i våre IT-systemer. Når selger mottar kjøpers bestilling, vil selger bekrefte ordren og automatisk sende en spesifisert ordrebekreftelse til kjøper. Kjøper oppfordres til å lese nøye gjennom ordrebekreftelsen for å se til at denne er i overensstemmelse med bestillingen. Avvik mellom kjøpers bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud, som kjøper kan akseptere eller takke nei til.

Opplysninger om ytelser gitt i produktbeskrivelsen

Selger tilstreber å gi kunden så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Selger tar imidlertid forbehold om at skrive-/trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at selger ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i nettbutikken, markedsføringen eller på annen måte. Videre forbeholder selger seg retten til å kansellere kjøpers bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Selger forbeholder seg også retten rett til å gjøre endringer i oppsatt program uten at deltakerne varsles.

Utsendelse og levering av billetter

Billetter og/eller kjøpsbekreftelse sendes normalt ut til oppgitt e-postadresse innen en time etter at betalingstransaksjonen er godkjent.

Kjøper har selv risiko for at riktig og virksom kontaktdata oppgis. Dersom billetten ikke mottas innen forventet tid anmodes kjøper om å undersøke spamfilteret og/eller kontakte selger på booking@solbukta.no, eller benytter øvrige kanaler for support som tilbys av selger (hjemmeside, telefon).

Ordrenummeret er ditt billettnummer. Ordrebekreftelse må medbringes til arrangementet, enten som utskrift eller på mobil.

Refusjon og angrerett

Det er etter kjøpsloven ikke angrerett på kjøp av billetter, dette gjelder også billetter kjøpt på nett eller på mobil. Det er dermed i utgangspunktet ikke refusjon på billettkjøp gjort gjennom solbukta.no. Dersom noe skulle oppstå som gjør at man ønsker å få refundert sitt billettkjøp ber vi om at det tas kontakt på booking@solbukta.no.

Du kan lese mer om dette her: https://www.forbrukerradet.no/forside/varer-og-tjenester/kultur/

Avlysning

Dersom arrangementet avlyses har billettkjøper i utgangspunktet krav på å få refundert sitt billettkjøp.

Personopplysninger
Personopplysninger er nødvendig for å håndtere din påmelding. Når du melder deg på, lagres din oppgitte informasjon til bruk for administrasjon av arrangement og for fakturering. Dine kontaktdetaljer blir kun lagret i vår database til disse formål. Informasjon i databasen vil ikke bli videresolgt eller gjort tilgjengelig for tredjeperson. Se forøvrig vår personvernerklæring.

Ved bestilling samtykker kjøper i at selger får tilgang til den kontaktinformasjon som er nødvendig for å kunne sende deg informasjon og nyhetsbrev relatert til arrangementet. Dette for å kunne gi deg best mulig service.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss.

Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøper bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der kjøper bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i kjøperens verneting, det vil normalt si i nærheten av der kjøper bor.