Dette er siden for deg som er interessert i Solbuktas historie! Dette er under arbeid. Vi vil fremover sporadisk legge ut bilder vi har funnet/tatt vare på, som minner oss om en svunnen (men viktig) Solbukta-tid!