Kontakt:

Solbukta Leirskole
Solbuktaveien 33
1621 Gressvik      

E-post: leirskole(alfakrøll)solbukta.no

Telefon: 69 33 11 68

 

Pris for opphold ved Solbukta leirskole 2020:

Ordinær leirskoleuke, 4 døgn: kr 2540,-

Kort leirskoleuke, 3 døgn: kr 2290,-

2 stk ledere fritt pr. klasse.
 

I tillegg kommer refusjon for leirskolelærer.

Leirskolelærer Tore Heie