Her er det flotte garasjebygget på Solbukta

Det nye garasjebygget på Solbukta står nå nesten helt ferdig, og det er blitt et flott bygg som nærmest er blitt porten inn til Solbukta fra landsiden.

Det nye garasjebygget er på 70 kvadratmeter, og er oppført i halvannen etasje. Bygget skal erstatte dagens gamle verksted, som er vedtatt revet. Garasjebygget skal primært være nettopp en garasje og lager, men i tillegg blir det også et allrom i andre etasje.  Dette vil vi tilby som et «fritidsrom» for barn og unge som er på leir eller andre samlinger på Solbukta.

Takk til alle bidragsytere
Styreleder Øystein Olimb ønsker å sende en varm takk til tømrerlinja ved Greåker videregående skole som har utvist godt håndverk.
-For oss ble det en fin løsning ved at elevene ved tømrerlinja tok på seg dette oppdraget, og mitt inntrykk er at elevene virkelig satte pris på å komme til Solbukta og gjøre denne jobben, sier Øystein.

Prosjektet hadde en kostnadsramme på en halv million kroner, og når alle regninger er betalt viser det seg at kostnadene holdt seg innenfor budsjettet. Garasjebygget er tegnet av byggkonsulent Håkon Stubberud Det er vi selvsagt svært fornøyd med, sier Olimb. Han vil også takke de mange som bidro med dugnadsarbeid. Her har det vært en fin blanding av profesjonelle bygningsarbeidere og frivillige praktikere som også har gledet seg over den sosiale faktoren. Alle som har bidratt med gaver til prosjektet fortjener også en varm takk, understreker Øystein Olimb.