Klappet og klart!

Prosjekt «Ny forsamlingssal og aktivitetsrom» er et faktum. Budsjettet ser annerledes ut enn da vi startet arbeidet for 3 år siden, men takket være fantastisk hjelp fra mange hold har vi klart å komme til målet, nemlig å trykke på startknappen.

Styreleder på Solbukta; Øystein Olimb, har nå offisielt inngått avtale med Øst AS. De blir hovedleverandør i Solbuktas byggeprosjekt.

Tusen takk til støttespillere så langt: Alle privatpersoner som har gitt gave til prosjektet (Vi håper dere vil fortsette å gi). I denne omgang må vi tillate oss å fremheve to store hjelpere: Skolt Pukkverk og Råde Graveservice. Stor takk også til våre eiere: Norsk Luthersk Misjonssamband for fantastisk hjelp, støtte og velvilje!! Det er også mange flere vi skal takke! Dette kommer vi tilbake til:)

Styret på Solbukta og daglig leder ser med stor iver og ydmykhet frem mot å starte grave -og byggearbeidet ca 1.1.2023. Estimert byggetid: 11-12 måneder.