Bygger Solbukta for nye generasjoner

Dersom alt går som planlagt vil det bli byggestart på det nye tilbygget på Solbukta våren 2022. Her blir det dermed økt kapasitet både på møtesal og spisesal.  Tilbygget vil også gjøre det mulig å gjennomføre parallelle arrangementer, som har vært et behov over lang tid.

Bildet: Slik vil tilbygget på Solbukta se ut når det står ferdig våren 2024. Illustrasjon: Alt.arkitektur as, Hildegunn Haugen

Tilbygget vil bli på snaue 400 kvadratmeter, der lokalene kan seksjoneres med foldevegger i tre ulike avdelinger. Dermed blir det større muligheter for å dele opp salen, noe som øker fleksibiliteten med tanke på utleie og egne arrangementer.  Møtesalen blir på om lag 200 kvadratmeter, med kapasitet på 280 personer.

I kjelleren blir det et fleksibelt rom på 145 kvadratmeter. Tilbygget har en total ramme på om lag 10 millioner kroner.  Solbukta har i dag egne midler på 4,5 millioner kroner. I budsjettet er det lagt inn én million kroner i innsamlede midler og det vil bli tatt opp et lån på om lag fem millioner. 

Fast givertjeneste
Det er ingen tvil om at også dette prosjektet er et trosprosjekt der venner av Solbukta bidrar med gode gaver. Det viser seg at det i forbindelse med utbyggingsprosjekter som dette kommer bidrag også fra personer og firmaer som ikke nødvendigvis har sterk tilknytning til stedet eller kristen virksomhet generelt.  En egen brosjyre for fast givertjeneste er produsert.

Den kan du laste ned her:  Solbukta fast giver.
Det er allerede arrangert et par Solbukta-kvelder rundt om i regionen, og styret har et mål om å arrangere tre samlinger hvert halvår de neste fire årene. Dersom 150 Solbukta-venner bidrar med eksempelvis 400 kroner som fast givertjeneste i to år vil finansene være i orden.

Byggekomiteen etablert
Byggekomiteen består av erfarne entreprenører, nemlig styreleder Øystein Olimb i Olimb Anlegg, Terje Andersen i Råde Graveservice, Yngvar Olsen og Martin Glomsrud.  
Styret i Solbukta har så langt valgt ikke å engasjere en hovedentreprenør for tilbygget. Dette begrunnes med at det finnes lokale ressurser som kan stille opp både bygningsmessig og økonomisk, og dermed vil det være mulig å realisere bygget innenfor en tidsramme på to år og en økonomisk ramme på 10 millioner kroner.

Bygge et kraftsenter

-Vi kunne realisert bygget raskere dersom vi hadde engasjert en hoved entreprenør, men vi tror utstrakt dugnadsinnsats også vil være med å bygge Solbukta som et kraftsenter i tillegg til at vi skal føre opp et bygg, sier styreleder Øystein Olimb.
Så langt er det bestemt at Råde Graveservice AS skal stå for grunnarbeider og terrengarbeider. Rørleggermester Ole Jørgen Kristiansen på Manstad er engasjert til å håndtere rørarbeidene. Det vil selvsagt bli nødvendig å kjøpe inn ulike tjenester, men her legges det også opp til et omfattende dugnadsprosjekt.
-Vi tror de som engasjerer seg i dette prosjektet har et hjerte for stedet og derfor vil legge ned noen timer for stedet. Det vil ha stor betydning langt ut over byggeperioden, både for dugnadsgjengen og for Solbukta, mener Øystein Olimb.
-Det er plass til alle i dette dugnadsprosjektet. Det er ikke nødvendig med byggeteknisk kompetanse for de som gjerne vil være med. Fagfolk vil alltid være tilstede og lede arbeidet, understreker han.

Solbukta i dag
I dag har Solbukta overnattingsplasser til 123 personer. Det er plass til 75 personer i henholdsvis møtesal og spisesal. Maksimal kapasitet ved kurs og konferanser er 130 personer.
-Det er mange menigheter som ønsker å leie Solbukta blant annet til konfirmantleirer, og her vil vi gjerne tilby store nok og tjenlige lokaler.  Nytt tilbygg er viktig av flere årsaker, påpeker daglig leder  Morten Gjerløw Larsen. Han trekker fram at hovedhuset mangler en rullestolinngang til 2.etasje. Dersom det regner, er det likevel ikke noe sted å være for aktiviteter som krever litt plass.

Solbukta-festivalen trekker mange mennesker, og erfaringen tilsier at dersom det er meldt dårlig vær når det er festival, kommer det merkbart mindre mennesker fordi arrangementet holdes utendørs. Dermed er vi svært væravhengig også sett ut fra et økonomisk perspektiv, understreker Gjerløw Larsen.
Han mener potensialet for det rusfrie julebordet også er betydelig større enn dagens kapasitet.
-Det er en stor utfordring å ha stor nok plass til å bevege seg ved inngangen, mellom bordene og til toalettene. Scenen er dessuten altfor liten, mener han.

Ettertraktet på vinterstid
Morten Gjerløw Larsen tror Solbukta kan bli enda mer ettertraktet i vinterhalvåret når tilbygget står ferdig. Det vil bety mye økonomisk. Vintermånedene er i dag ensbetydende med driftsunderskudd, men dette vil endre seg med tilbygget.
Det er viktig at Solbukta utvikler seg og da er det også viktig at fasilitetene henger med i tiden. Både soverommene i 3.etasje i hovedhuset, og kiosk og toaletter i Framstua, har fått nødvendige løft i løpet av det siste året. Når det gjelder overnattingsplasser, er Solbukta godt stilt både til dagens bruk og ved en økning i antall gjester, mener han.

Stort forarbeid
Det er allerede lagt ned et omfattende forarbeid. Torgrim Gaustad og flere av hans medelever ved Østfold Tekniske Fagskole i Fredrikstad har gjennomførte en bacheloroppgave i samarbeid med byggkonsulent Håkon Stubberud AS.  Alt.arkitektur as med Hildegunn Haugen i spissen er valgt som arkitekt for prosjektet.
-Vi vil komme med jevnlig oppdatering om framdriften og håper mange vil huske dette prosjektet både i bønn og arbeid. Nå bygger vi for kommende generasjoner ved et leirsted som har lange og gode tradisjoner, avslutter Øystein Olimb.