Byggestart på nybygg i september

Arbeidene med nybygget på Solbukta vil etter all sannsynlighet starte opp i september. Det bekrefter daglig leder på Solbukta, Morten Gjerløw Larsen overfor Fredriksstad Blad.

– Dette er veldig etterlengtet, og vi som jobber for og med Solbukta har hatt en drøm om dette i mange år, sier Morten, som er glad Fredrikstad kommune endelig har gitt grønt lys for utvidelsen.
For få dager siden fikk vi endelig ja fra kommunen til å sette opp et tilbygg som vil gi en ny forsamlingssal, som også vil fungere som  konsertsal – med plass til cirka 270 personeropp til 270 personer.

I nybygget på 400 kvadratmeter blir det også en moderne scene med tanke på de mange musikalske arrangementene som Solbukta etter hvert er blitt kjent for.
Gjerløw Larsen trekker spesielt fram de alternative julebordene som er alkoholfrie. Disse er blitt arrangert de siste fem årene, med stor suksess.

Det har tatt lang tid å få alle brikkene på plass i forbindelse med nybygget.  Kommunen forlangte utredning mot kvikkleireskred. Dessuten måtte vi engasjere en geotekniker med tanke på å beholde ei eik som står på tunet. Dette kostet selvsagt både tid og penger.

Tilbygget har vært kostnadsberegnet til om lag ti millioner kroner, men styret vil ta en ny runde på dette etter at kostnadsbildet innen bygg og anlegg er betydelig endret.