Små og store byggeprosjekter i gang

Etter planen skulle arbeidene med det nye tilbygget på Solbukta starte opp denne våren. Som alltid er det noen hindringer på veien, og derfor blir oppstarten noe forsinket.

Bildet: Tormod Gaustad har lagt ned mange dugnadstimer med å oppgradere den store scena nede ved havna. Den blir tatt i bruk 2. pinsedag.

Det sier styreleder og leder av byggekomiteen, Øystein Olimb.
-Vi har fått tilbakemelding på rammesøknaden fra Fredrikstad kommune, der vi blir bedt om å utrede forholdene rundt ei eik som står innenfor det planlagte området, samt å utrede faren for kvikkleire-ras. Spesielt det siste er alle kommuner pålagt å ha et spesielt tilsyn med.   Begge sakene er nå til utredning, og svar på slike spørsmål krever en omfattende utredning. Vi håper å kunne få endelig vedtak i løpet av våren, slik at vi kan komme i gang med byggestart helst i løpet av sommeren, og ikke senere enn i løpet av høsten, opplyser Olimb.
Mer om bakgrunnen for denne saken finner du her: https://solbukta.no/2021/11/24/bygger-solbukta-for-kommende-generasjoner/


Gapahuk og stein med logo 

Det skjer imidlertid mer på Solbukta, enn om i mindre dimensjoner. Solbukta har fått endelig godkjenning på etablering av gapahuker. Den ene blir en stor gapahuk rett bak hovedhuset. Denne kan huse to skoleklasser. Samtidig etableres det en mindre gapahuk nord på åsen. Herfra blir det fin utsikt over Solbukta og sjøen.
En stein med Solbukta sin logo vil nå bli en fin velkomst  for alle som kommer til Solbukta. Steiner er blitt tatt vare på i mange år med tanke på at den en dag kan komme til nytte. Nå har en dugnadsgjeng laget fundament og montert den opp som en fin velkomst. Her er det også montert ledlys, som gjør steinen ekstra vakker også i mørket.

Den store scena nede ved havna
har også fått en ansiktsløftning. Arbeidet med fjerning av fjell og en stor stein har vært omfattende. Dette arbeidet har faktisk pågått siden vinteren 2020.
-En spesiell takk til Tormod Gaustad som virkelig har lagt ned mye arbeid for å utvide sceneanlegget til å bli enda mer tjenlig enn tidligere, sier Øystein Olimb.
Den «nye» scena blir første gang tatt i bruk i forbindelse med det store arrangementet 2. pinsedag.  Les mer om dette her: https://solbukta.no/2022/03/21/2-pinsedag-pa-solbukta/