Grønt lys for tilbygg og Øystein fortsetter som styreleder

-Det er god stemning og godt samarbeidsklima i styret. Vi er takknemlige for en god styreleder. Det er fint å kunne være med på, og fullføre, prosjekter. Vi er ulike som styremedlemmer og bidrar mer og mindre i perioder, – det er naturlig. Det store prosjektet kan komme til å kreve en del av styret også.

Det er et direkte sitat fra siste styremøte i Solbuktastyret, der Øystein Olimb ble gjenvalgt som leder med Frøydis Romarheim som nestleder og Inga-May Naustvik som sekretær.

Det store prosjektet
Så kan alle Solbukta-venner glede seg over at Hovedstyret i Misjonssambandet har sagt ja til prosjektsøknaden for tilbygg til hovedbygningen, med blant annet en ny møtesal. Det er dette styret omtaler som «det store prosjektet». Det har vært knyttet noe usikkerhet til kostnadsoverlagene etter den kraftige prisstigningen på blant annet stål og trematerialer, og hvordan dette kunne påvirke prosjektet.

Styret ser imidlertid for seg at Solbukta kan klare å håndtere et lån som også er noe høyere enn det som var opprinnelig planlagt.  Alt.arkitektur as med Hildegunn Haugen i spissen er valgt som arkitekt for prosjektet, og nye skisser er nå under utarbeidelse. Det er en klar målsetting at gravearbeidene skal starte opp allerede i januar 2022.

Dugnader
I tillegg til det store prosjektet pågår det jevnlige dugnader på Solbukta. Her er det en oppgave for alle som har anledning til å sette av noen timer. De neste dugnadene er 16.oktober og 13.november. Ta kontakt med styreleder om du har anledning til å hjelpe til en eller begge disse lørdagene.

Solbuktafestivalen og stevnet
Styret hadde også en gjennomgang av erfaringene med årets festival og stevne.  Tilbakemeldinger fra publikum var at det var en koselig og harmonisk stemning på festivalen, med en klar kristen profil. Innholdsmessig var årets program enkelt og fint, men oppslutningen om festivalen og stevnet var noe mindre enn forventet. Koronasituasjonen må ta sin del av skylda for dette, men tross alt var det en liten økning sammenlignet med 2020-tallene.  Styret vil samtale mer om hvilken profil stevnedagene og stevnet skal ha videre. En tydelig strategi for markedsføring vil også bli diskutert. Målgruppen for Solbuktastevnet er i utgangspunktet voksne, men styret ønsker å formidle at hele familien er velkommen. Det ble derfor diskutert forslag om å tilby enkle aktiviteter for barn/tweens med egne aktiviteter.

Orientering fra Skjærgårdsferien
Årets Skjærgårdsferie hadde 35 deltakere som fikk være med på en fin leir med nydelig vær..  Lederne har bedt deltakerne om evaluering om hvordan det kan komme flere på denne leiren neste år. Det var enighet om å spisse målgruppen, slik at dette blir et tilbud for barnefamilier, og kanskje endres navnet også til  Familieferie i Bukta.