Frivillighetsfesten

Dette må vi ha som en tradisjon!

Frivillighetsfesten er noe vi ønsker å fortsette med. Dette er kvelden hvor vi inviterer alle «Solbuktavenner» til gratis middag, samtidig som vi byr på informasjon om daglig drift,- og fremtidsplaner.

Frivillighetsfesten skal egentlig være ca 20. januar eller 3.dje fredagen i januar hvert år. I år ble det annerledes pga koronapandemien, og frivillighetsfesten ble flyttet 3 (!) ganger.

På samlingen denne gangen, fredag 20. august, var det 19 fremmøtte. Vi håper og tror dette tallet øker når arrangementet blir mer kjent, og pandemi ikke står i veien lenger. Daglig leder Morten Gjerløw Larsen informerte om daglig drift, økonomi og litt om hvordan Solbukta har klart seg igjennom et krevende år. Styremedlem Inga-May Naustvik og styreleder Øystein Olimb tok oss igjennom det nye visjonsdokumentet til Solbukta, som strekker seg fra 2021-2025. Her er det mye viktig å fokusere på. Noen hovedelementer er: fokus på ungdomsarbeid, planer om ny møtesal, og at Solbukta skal være en plass som jobber for å fremme NLMs visjon og fremstår som en trygg og god møteplass med Jesus i sentrum.

Innspill som kom på frivillighetfesten var blant annet å ivareta historien. Derfor vurderer vi nå å lage en egen fane her på nettsiden som heter «historien», hvor vi kan publisere historiske bilder, kopi av dokumenter/skrifter som har historisk verdi etc. Dersom DU sitter på bildemateriell e.l. ta gjerne kontakt med daglig leder via epost morten@solbukta.no eller tlf 69331168.

Styreleder Øystein Olimb takket av Steinar Gulbrandsen og overrakte et maleri på vegne av styret. Steinar ble ansatt på Solbukta 1.1.1978, og gikk av med pensjon 1.2.2021. Det ble altså 43 års arbeidsforhold på Solbukta og i Misjonssambandet. Det er mange som er veldig takknemlig for alt Steinar har gitt og gjort for Solbukta. Vi retter også en stor takk til hans kone; Turid Gulbrandsen.

Neste år blir frivillighetsfesten fredag 21. januar. Dette er samme helgen som «Gubbeleir» med bl.a. Egil Svartdahl. Så her kan man gjerne komme til Solbukta fredag 21. januar for gratis middag og frivillighetsfest, og overnatte til lørdag:) Så kan alle mannfolk bli værende og delta på Gubbeleir fra lørdag 22.-søndag 23. januar!

Mer info om Gubbeleir? Klikk HER