Solbukta «pynter seg» for ny sesong

Solbukta «pynter seg» og gjør seg klar for en ny og forhåpentligvis korona-fri vår, sommer og høst. En liten, men aktiv dugnadsgjeng har satt sine flotte spor de siste dagene.

-Med en styreleder som er både byggmester og entreprenør er det mange drømmer og visjoner for bukta som vil bli realisert, håper Øystein Olimb. -Det var nødvendig med tilkobling av strøm til det nye garasjebygget, og da ble det lagt kabelgate langs veien og samtidig ryddet litt opp i innkjøringen til hovedbygg og Framstua. Det er også ryddet opp nede ved den gamle pumpestasjonen, med skjemmede lufteanordning og styreskap. Da det ble tatt tak i dette var det flere ting som dukket opp, og dermed ble det en noe mer omfattende ryddejobb. Dermed ble et etablert nye vann- og avløpsrør for framtidig utbygging i havna og totalt sett et forskjønnet område nede i dette området.

Havnegjengen, under ledelse av Tormod Gaustad, påtok seg også det som i utgangspunktet var tenkt som en enkel, liten jobb ved sceneområdet nede ved havna. Her var det en stor stein som med fordel kunne fjernes for å få til et flott sceneområde. Nå viste det seg at mange lærte forskjellen på en kompakt stein og antall kubikkmeter med løse masser. Dermed fikk Tormod Gaustad etter kort tid yrkestittelen «steinhoggeren» som fikk mange timer i bruddet sammen med sin dugnadsgjeng i Havnelaget. Når jobben er fullført vil dette bli et flott scene-område, lover Øystein Olimb.