Frivillighetsfesten: fredag 20. august!

Bedre sent enn aldri! 🙂

Frivillighetsfesten er flyttet til FREDAG 20. AUGUST!

Til alle som er glad i Solbukta, og som enten anser seg som en frivillig, som ønsker å bli en frivillig eller om du har båt i havna f.eks: meld deg på frivillighetsfesten 2021!

Vi serverer gratis middag inkl dessert/kaffe/kake. Vi skal ha et lite informasjonsmøte hvor styret forteller om fremtidsplaner og visjonsdokument. 

Som en ekstra kuriositet i år, så skal vi også markere at Steinar Gulbrandsen i år sluttet på Solbukta (gikk av med pensjon) etter 43 års tjeneste. Vi retter en stor takk til Steinar,- og til hans kona Turid! som har stått ved hans side i alle år. 

Frivillighetsfesten 2021: fredag 20. august kl 18.00-21.00.

Meld deg på ved å sende mail til: post@solbukta.no (skriv navn og eventuelt antall du melder på).

VELKOMMEN!