Bibelkvelder og den gode samtalen på Solbukta

Tradisjonen med bibelundervisning fortsetter på Solbukta. og det Samlingene denne våren blir mandagene 15.mars og 26.april, forteller områdearbeider i Østfold, Region Øst, Frode Granerud.

-Bibelen tar livet på alvor. Derfor ønsker vi å lese, lytte til og samtale om livets erfaringer med en åpen bibel! Alle trenger vi konkret bibelkunnskap for å kunne møte utfordringene i et pluralistisk samfunn, hvor respekt for at noe er hellig og verdifullt for mennesker er svekket. Samlingen starter kl. 18.00 med kveldsmat og fortsetter med undervisning og samtale halvannen time. 

Vi ønsker at dette skal være en kveld til stadfesting av troen samtidig som vi tar for oss aktuelle problemstillinger. I en tid med lite kontakt mellom mennesker er det viktig å ha en møteplass på Solbukta, sier Øistein Fagermoen, som har vært medansvarlig for disse bibelkveldene siden oppstarten i 2015. Han gleder seg til å være med å organisere disse tre mandagskveldene i januar, mars og april.

Mandag 15. mars:
er det redaktør for nettmagasinet iTRO og journalist i Utsyn, Aase Victoria Wangen, sin tur. Hennes oppgave er å formidle gode og solide grunner til å stole på boken som kristne bygger sin tro på.
-Dersom vi som kristne skal bygge livet vårt på Bibelen er det selvsagt avgjørende at vi kan stole på den. Jeg ble selv tvunget til å bli kjent med Gud gjennom Bibelen og ikke basere troen på følelser eller kristen kultur. Jeg ville bli kjent med Gud som person, forteller Aase Victoria Wangen.

Mandag 26. april:
Sist ut i dette semesteret er Sven Arne Lundeby, som er teolog og fellesskapsutvikler. Han skal ta for seg temaet Seksualitet og kjønnsidentitet. Han mener dette er et aktuelt tema i vår tid, og vil samtale om hvordan kristne kan og skal forholde seg til nye forståelser av kjønn og seksualitet. 
-Det er sterkt fokus på seksualitet, kjønnsidentitet og kjønnsideologi, og det kan være lett å gå i skyttergravene eller rett og slett ikke forholde seg til det.  Bibelen gir oss grunn til å snakke om dette på en frimodig måte. Vi trenger ikke skamme oss over det Bibelen løfter fram om disse temaene. Gud har gitt oss trygge rammer for vår seksualitet, men vi møter i dag en ideologi som er radikal på dette området. Jeg ønsker også å få til en god samtale om hvordan vi skal møte medmennesker som sliter med sin egen kjønnsidentitet, sier Lundeby.

Påmelding
Alle som ønsker å starte kvelden med kveldsmat kan melde seg på via tlf69 33 11 68 eller booking@solbukta.no Kveldsmaten koster kr 100,- og betales ved frammøte, helst med VIPPS.. Deltar du kun på bibelundervisningen betaler du ingenting og trenger ikke melde deg på.