Støttegruppa fikk salmer til lunsj

Med «salmer til lunsj» og en flott lunsjmeny ble det en en flott dag for 80 frammøte under «Støttegruppas dag» på Solbukta 1.oktober.  Støttegruppa lever fortsatt opp til sitt navn, for her er det personer som har bidratt til både vedlikehold og vekst gjennom store deler av sitt lange liv. Nå er det 30 år siden gruppa ble etablert.

Svein Christoffersen har vært med i gruppa de siste 10 årene, og ledet gruppa de siste åtte årene. Han betegner gruppas «helsetilstand» er god.
-De aller fleste medlemmene har nådd pensjonsalder og flere er godt opp i åttiårene. Noen har endog vippet 90, men har fortsatt et stort hjerte for Solbukta. Vi mener at vi står i en viktig oppgave både gjennom økonomisk støtte og forbønnstjeneste.  Personlig er jeg glad i dette stedet.  Jeg var her første gang i 1959 som «onkel», og har også vært her med egne barn. For meg er Solbukta et godt ankerfeste, sier Christoffersen.

Solide bidrag
Rent økonomisk har gruppa bidratt med betydelige midler til drift og vedlikehold av stedet. På de 10 årene Svein Christoffersen har vært med har gruppa bidratt med 1,2 millioner kroner i tillegg til mange dugnadstimer. Dette er midler som har gått til oppgradering og utvidelser av stedet. Det siste bidraget er 150.000 kroner til det nye garasjebygget som nå er under oppføring.

Ingen aldersgrenser
Selv om snittalderen på medlemmene i støttegruppa er høy håper og tror Christoffersen at gruppa vil være viktig for stedet i flere år framover. Noen har falt fra, men med jevne mellomrom kommer det nye til. I denne gruppa er det verken nedre eller øvre aldersgrenser. Vi ser at styret for Solbukta har ambisjoner med tanke på rekruttering, og det er et håp at mange yngre kan slutte seg til vennegjengen på en eller annen måte. Det viktigste er at vi står sammen om Solbukta, og vi er glad for at vi også i år kunne arrangere Støttegruppas dag med et nytt konsept. Oppslutningen tyder på at «Salmer til lunsj» ble godt mottatt.

Bildet: Renate og Morten Gjerløw Larsen presenterte et stort knippe med salmer og sanger under Støttegruppas dag.

En rik salmeskatt
For det godt voksne publikummet ble det en fin og innholdsrik ettermiddag på Solbukta, der Renate og Morten Gjerløw Larsen etter den solide lunsjen presenterte et stort knippe med salmer og sanger.

Det er første gang de to synger «Salmer til lunsj». Under tidligere lunsjsamlinger har det vært viser av Prøysen, Evert Taube eller Erik Bye. Salmeskatten er imidlertid svært så omfattende, og det ble totalt 16 salmer og sanger i tillegg til fire fellessanger under «Støttegruppas dag». Åpningssangen «Gå gjennom byens lange rette gater» skrevet av Vidar Kristensen og Per Tveit,  slo an en lys tone. Første verset er slik: Gå gjennom byens lange, rette gater, du sommerlyse Hellig Ånd. Stryk ømt henover slitte, grå fasader, og rør de trette smilebånd, så troen gror og håpet bor, der dørene blir åpnet for de andre.

Åpne hjertedører

Dermed ble forsamlingens hjertedører åpnet og de to på podiet kjente på varm mottakelse gjennom nærmere halvannen times salmestund. Flere av salmene som ble presentert kom inn i den nye salmeboka i 2013, men her var også kjente salmer som «Ingen er så trygg i fare», «Barnetro» og «O Jesus du som fyller alt i alle». Her ble det også jazzversjon av «Det er makt i de foldede hender», og den melodiøse salmen «Der det nye livet lever».

Avslutningen med velkjente «Navnet Jesus blekner aldri» førte til at det ble felt noen takknemlighetens tårer for både salmene, sangerne og for Solbukta denne ettermiddagen.