Solbukta oppgraderes

Det pusses opp og renoveres på Solbukta, slik at stedet fortsatt skal være attraktivt og tjenlig for de mange ulike aktivitetene og arrangementene framover.

Framstua har fått et helt nytt sanitæranlegg, med flotte dusjer og toaletter. Inngangen er ved siden av kiosken. Anlegget er åpent for alle, men foreløpig med noen restriksjoner av smittevernhensyn. Den gamle brakka ved stranda er nå fjernet, og dere er velkommen til et langt bedre sanitæranlegg i Framstua, sier styreleder Øystein Olimb.

Tredje-etasje i hovedbygget
er også kraftig fornyet. Her har styremedlem Frøydis Romarheim ledet et helt nødvendig oppussingsarbeid, med meget godt resultat. Det er nye møbler og nye gulv i alle gjesterommene. Veggene er malt og hele etasjen framstår nå meget innbydende for våre gjester.

Ønske om tilbygg med ny møtesal
Denne høsten vil styret gå grundig gjennom ulike løsninger for ny møtesal eller flerbrukshall i tilknytning til hovedbygningen på Solbukta. Det har stått på ønskelista over lang tid, og styret håper det blir økonomisk forsvarlig å realisere dette prosjektet. Torgrim Gaustad og flere av hans medelever ved Østfold Tekniske Fagskole i Fredrikstad har gjennomførte en bacheloroppgave i samarbeid med byggkonsulent Håkon Stubberud AS.  Oppgaven tok for seg prosjektering av ny flerbrukshall som et tilbygg på eksisterende bygg. Solbukta Ungdomssenter ser behovet for en utvidelse av eksisterende spise/møtesal, og ønsker derfor å utvide eksisterende bygningsmasse, forteller styreleder Øystein Olimb. En egen prosjektkomitè skal komme med en innstilling til styret, og Olimb har et håp om å realisere et tilbygg, selv om det blir et stort økonomisk løft.