Bibelfellesskap

Vi kommer med mer info etterhvert, men kan i det minste si at vi ser frem til å komme igang igjen med «Inn i Bibelen – ut i livet».

NB! Hver tirsdag kl. 2100-2145 er det samling i kjellerstua på Solbukta. Vi samles til bibellesing og bønn.

Vi ønsker å lese Bibelen regelmessig, i fellesskap og kontinuerlig (RIK).

INN I BIBELEN – UT I LIVET!

Bibelen tar livet på alvor. Derfor ønsker vi å lese, lytte til og samtale om livets erfaringer med en åpen bibel! Alle trenger vi konkret bibelkunnskap for å kunne møte utfordringene i et flerkulturelt samfunn, hvor respekt for at noe er hellig og verdifullt for mennesker er svekket.

Høstens program byr på tre mandagskvelder med aktuelle og spennende temaer: 

MANDAG 7. OKTOBERHva gjør vi når livets prøvelser går på troen løs? ved forkynner og tidligere misjonær Arne Solberg

MANDAG 21. OKTOBER Seier eller tap Åpenbaringsboka – del 2 ved forkynner og tidligere misjonær Odd-Åge Ågedal Forsamlingsbygging på Solbuktaved rektor og forsamlingsleder Martin Gulbrandsen 

MANDAG 18. NOVEMBER       Johannesevangeliet – særpreg til leselyst  ved teolog og forkynner Frode Granerud   

Samlingen starter med kveldsmat og fortsetter med undervisning og samtale. 

Kursavgift (inkl. kveldsmat) kr 200,- pr. kveld eller kr 500,- for alle tre.

Deltar du uten kveldmat, betaler du kr 100,- og trenger ikke å melde deg på.

Kvelden avsluttes kl. 2100.

Påmelding Solbukta              

På mail til post@solbukta.no eller tlf 69 33 11 68 

Betaling med kort på kursdagen (Ikke betal til konto på forhånd)